Bilinnredning som later deg ta arbeidsplassen med deg i bagasjen

Dersom du bruker varebil i din arbeidshverdag, er bilinnredning en praktisk løsning som forenkler, effektiviserer og sikrer arbeidet ditt på en trygg og god måte. Med rikig bilinnredning kan du enkelt skape ditt eget verksted eller kontor i bilen, samtidig som du har verktøy, eller varelager, lett tilgjengelig. En slik løsning er ikke bare plasseffektivt, men vil også kunne spare deg for ekstra turer til verkstedet, eller lageret. I tillegg skaper du god orden og oversikt, slik at det blir lettere å holde orden på utstyret.

Det finnes en rekke ulike bilinnredning løsninger tilpasset ulike bilstørrelser og kapasitetsbehov. I tillegg finnes det mye nyttig ekstrautstyr som kan suppleres inn på en ad hoc basis, for eksempel stigeløsninger, esker, skuffer og kofferter, lastsikringsutstyr, støtteelementer og så videre.

Velg riktig innredning til din bil

For å kartlegge og optimalisere den rette bilinnredningen for deg og din bil, er det visse faktorer du må vurdere. Mange løsninger er riktignok fleksible, og du kan enkelt tilpasse systemet etter hvert som nye behov oppstår. Sikkerhet bør være førsteprioritet i en hver transportløsning. Systemer for bilinnredning er i stor grad med på å øke sikkerheten, da løse gjenstander samles og lukkes inn. Men påse at systemet er riktig installert og godt festet, og at det monteres slik at utstyret er lett tilgjengelig under lagring.

En annen vurdering som må gjøres, er avveiningen mellom arbeidsrom og oppbevaringsplass. Mer systematisert lagring og flere innredningsmoduler vil skape orden og effektivitet, men vil også kunne gå på bekostning av fysisk arbeidsplass. Dersom du ikke er avhengig av stor takhøyde, kan bunnskuffer være en aktuell løsning. Da har du enkel tilgang til varer og verktøy, uten å ta opp gulvplass i arbeidsområdet, og uten å måtte gå inn i bilen.